Rss

Archives for : Rosetta

Ocenění mise Rosetta

Andrea_ACCOMAZZO_   Příjemné završení předchozích ocenění mise Rosetta za letošní rok – tentokráte s konkrétním jménem.
Šéf letové kontroly mise Andrea Accomazzo byl v posledním letošním vydání čas. Nature zařazen mezi deset nejdůležitějších osobností všech disciplin vědeckého výzkumu roku 2014. A navíc je uveden na pomyslném žebříčku jako první.

Moc zajímavé bylo, že se v článku poprvé objevily konkrétnější náznaky toho, o čem se už dlouho spekulovalo (protože se k tomu ESA zatím oficiálně nevyjádřila), a to je zakončení mise Rosetta. Ale pouze jeho ústy – nejde o oficiální stanovisko ESA – Andrea spíš jen vyslovil poprvé nahlas možný vývoj konce mise. Ale zároveň bezpochyby bude jednou z hlavních osobností, co k tomu mají co říct. A má návrh:

Continue Reading >>

Voda na kometách a na Zemi není v příbuzenském vztahu

003 Kuiper_Belt_and_Oort_Cloud_in_context   Debaty o tom, jestli jsou zásoby pozemské vody následkem četných dopadů komet v dobách pozdního intenzivního bombardování, neberou konce. Není se čemu divit – voda je pro nás zásadním elementem pro vznik a udržení života.

Po desítky let se většinový názor vědecké obce přikláněl k tomu nejpřirozenějšímu vysvětlení – na ranou Zemi mohla vodu dopravit pouze ledová těla komet. Jenže rozpor se skrýval v rozdílných izotopech vodíku, který plní naše oceány, a tím, co jsme pomocí (byť méně přesných) měření našli na površích a v atmosférách vlasatic.

Až teď jsme měli poprvé možnost nasát a analyzovat všechny potřebné ingredience těsně u kometárního jádra, což nám poskytlo daleko přesnější obraz než spektroskopické snímky z velkých vzdáleností pořizované detektory velkých pozemských observatoří. O tomto problému jsme se zmínili už v minulém článku.

Continue Reading >>

Hledání organických molekul na povrchu komety

PTOLEMY  Pokud se potřebujete v tomto mrazivém počasí spolehlivě rozehřát a máte po ruce skupinku astrobiologů, pak je zaručeným receptem začít debatu na téma organických molekul na kometách. Či rovnou zmínit tu dnes nejslavnější – Čurjumov-Gerasimenko

Zítra tomu budou přesně dva týdny, co web a sociální sítě zaplavily nadšené komentáře o tom, jak už máme “objasněnou podstatu života”, a že organické látky na povrchu 67P páchají doslova orgie. Samozřejmě tomu tak není. Velmi opatrnou prezentaci nejednoznačných výsledků jsme vám přinesli v tomto článku. První spekulace se probudily k životu v den prezentace datových analýz vědeckého zařízení COSAC. V tomto tématu budeme dnes pokračovat, neboť včera zveřejnila Evropská kosmická agentura výsledky částečných analýz týmu dalšího detktoru na palubě Philae, který spolu s experimentem COSAC tvoří jedno z nejsledovanějších zařízení v dějinách astrobiologie.

Continue Reading >>

Hledání modulu Philae

 ESA_Rosetta_Philae_CONSERT_landingsiteestimate (1)    Není lehké prohledávat ze vzdálenosti 20 – 30 km těleso tak členité, jakým je kometa 67P. Týmy odborníků se už skoro týden snaží najít oblast, kde teď spící Philae odpočívá. Ale modul se bohužel ukryl do oblasti plné skal a převisů, kam denní světlo dopadne jen na pár desítek minut kometárního dne, proto je i po takové době vizuální pátrání neúspěšné.

   Tam kde se nemůžeme spolehnout na světlo, můžou pomoci rádiové vlny. Konkrétně jeden z experimentů s názvem CONSERT. Mezi ostatními je výjimečný tím, že jde o dvojici přístrojů – jeden na mateřské sondě a druhý na modulu, a pokud má splnit vědecká očekávání, je potřeba jejich vzájemné spolupráce.

Continue Reading >>

Mise Rosetta týden poté

Instruments-Sesame   Už je tomu více než týden, co se oddělil Philae od mateřské sondy, a poprvé v dějinách nepilotované kosmonautiky se vydal pomalým tempem vstříc kometárnímu povrchu. Měkké přistání sice nedopadlo úplně podle představ pozemní obsluhy, nicméně jde i přesto o počin historický.

Celý článek: http://www.osel.cz/

Continue Reading >>

Pojďme probudit Philae!

RosettaBatt

Pokusy o vrtání do povrchu komety Čurjumov-Gerasimenko

Experiment SD2 (Sampling, Drilling and Distribution) byl posledním palubním zařízením uvedeným do činnosti v době, kdy měl Philae ještě dostatek energie, aby prováděl vědecká měření. Ač jsou výsledky doposud velmi nejednoznačné, přinášíme vám je v dnešním článku, neboť jak SD2, tak s ním bezprostředně provázaná zařízení COSAC a Ptolemy patří snad k nejpozoruhodnějším experimentům na palubě landeru.

SD2-COSAC-PTOLEMY

   A možná se nám podaří osvětlit vlnu dohadů a spekulací, které počínaje úterním podvečerem zaplavila web a sociální sítě, a netýkala se ničeho menšího než prezence organických molekul, jež údajně Philae detekoval. Jak dnes zjistíme, zatím i to není tak úplně jasné, a odborníci jednotlivých týmů jsou velmi opatrní. Není se čemu divit…

Architektura SD2

Vrtná minisouprava byla vyvinuta pro mechanický odběr vzorků povrchových vrstev až do hloubky 23 centimetrů a jejich dopravení do útrob modulu k dalším podrobným analýzám zařízení COSAC a Ptolemy. Ty zkoumají geochemické vlastnosti komety a hledají organické molekuly. Dalším zařízením spolupracujícím s SD2 je mikrokamerový systém CIVA, který má materiál snímkovat za účelem zkoumání textury, složení a albeda nasbíraných vzorků.

Mechanickou část SD2 tvoří pouzdro z uhlíkových vláken, vrták a otočná kruhová ploška. V pracovním režimu stačí na pohon celé soupravy 10 wattů. Po proniknutí vrtáku pod povrch komety se vysune pouzdro na vzorky do kterého se dostane zkoumaný materiál. Vrták se poté vrátí do původní pozice, a obsah pouzdra je vytlačen do některé z šestadvaceti mikrokomor po obvodu kruhové plošky (viz následující obrázek). Poté se calá kruhová ploška pootočí tak, aby se daná mikrokomora se vzorkem dostala k senzorům zařízení uvnitř modulu.

Oněch 26 mikrokomor tvoří vlastně jakési miniaturní pece, kde je vzorek zahřát na vysoké teploty. 10 komor je vyhrazeno pro střední teploty 180°C, dalších 16 komor je schopno zahřát materiál až na 800°C. Při rozdílných teplotách dochází k uvolňování různých druhů plynů, to následně zpřesní celkovou analýzu.

Continue Reading >>

Mise Rosetta v dokumentu BBC

BBC opět dokázala, že patří k nejlepším tvůrcům dokumentárních snímků na světě. Emotivní dokument se odehrává přímo v centru dění – v centrále mise Rosetta, a můžete v něm vidět všechny osobnosti, které za poslední týdny vídáme v souvislosti s touto úžasnou misí.

Continue Reading >>

První analýzy experimentu MUPUS na palubě modulu Philae

67Pmini   Máme za sebou dalších 24 hodin – po celou tu dobu se snažíme sledovat dění kolem mise Rosetta a zatím nečinného modulu Philae. V dnešním přehledu se podíváme na další vědecká data, začneme ale doslova “explozivní” krátkou zprávou, kterou však zatím nebudeme podrobněji rozvádět, neboť nebyla dosud potvrzena.

celý článek : http://www.osel.cz/

Continue Reading >>

Temná a mrazivá současnost modulu Philae

67P   Jak už je z názvu patrné, převratné novinky ohledně stavu Philae čekat nemůžeme. Na článek “Druhý a třetí pozemský den pro Philae” navazujeme, neboť se objevilo několik dalších fotografií a nových informací.

Dvěma barevnými snímky se ještě vracíme k situaci v kontrolním centru mise onu poslední noc kontaktu s modulem. Jeden je z emotivní reportáže Emily Lakdawalla z jejího blogu, z průběhu poslední noci, kdy byl s landerem navázán kontakt. Komunikační okno modulu a sondy začalo díky nevhodné lokaci a nedostatku energie o hodinu později a skončilo o stejnou dobu dřív, než se původně očekávalo.

Technický tým oznámil kolem půlnoci novinářům, že pokud poklesne napětí pod 21,7 voltů, můžou všichni očekávat rychlý konec přenosu. V té době měl Philae ještě dost energie na to, aby odesílal data palubních přístrojů, zejména snímkování kamerového zařízení ROLIS, spustila se ale i další fáze zařízení CONSERT, která sice z důvodu špatného usazení na povrchu neprobíhala přesně jak by měla, nicméně radiodata byla důležitá pro pozdější zjištění přesné polohy.

Continue Reading >>