Rss

Archives for : DSO

150 let od pořízení prvního spektra planetární mlhoviny

rsz_cats_eye_ngc6543_480px   29. srpna oslavíme 150 let od pořízení prvního spektra planetární mlhoviny. Tehdy poprvé Sir William Huggins podrobil přicházející světlo kosmického objektu rozboru v novém přístroji, který sám nazýval “hvězdný spektroskop”. Pro astronomii to byl stejně přelomový moment, jako když Galileo poprvé zaměřil svůj teleskop směrem k jupiterovským měsícům.

Continue Reading >>

Úžasný svět vznikajících hvězd

rsz_eso4res   Tento snímek byl pořízen pomocí dalekohledu MPG/ESO a kamery WFI (Wide Field Imager), které pracují na observatoři La Silla v Chile. Zachycuje pozoruhodné oblasti s probíhajícím vznikem hvězd, které jsou pozorovatelné v Mléčné dráze na jižní polokouli. Levé části snímku dominuje hvězdokupa NGC 3603 ležící 20 tisíc světelných let od nás ve spirálním rameni Galaxie, které se na obloze promítá do souhvězdí Kýlu a Střelce (Carina-Sagittarius). Vpravo pak vidíme seskupení zářících oblaků plynu známé jako NGC 3576, které je od nás vzdáleno jen asi 10 tisíc světelných let.

Continue Reading >>

Mravenci ve vesmíru

rsz_heic0101a   Proč tento mravenec nevypadá jako velká koule? Planetární mlhovina Mz3 byla odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je jistě kulaté. Proč pak ale plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zcela zřetelně kulatá není? Mezi příčinami by mohla být tisíc kilometrů za sekundu vysoká rychlost vyvrhovaného plynu, světelný rok dlouhý útvar a magnetismus hvězdy, která je vidět nahoře ve středu mlhoviny. Jednou možnou odpovědí je, že Mz3 skrývá další slabší hvězdu, která obíhá blízko jasné hvězdy. Konkurenční hypotéza tvrdí, plyn je usměrňován vlastním otáčením hvězdy a jejím magnetickým polem. Jelikož se centrální hvězda podobá našemu vlastnímu Slunci, tak astronomové doufají, že lepší pochopení historie tohoto obřího kosmického mravence umožní nahlédnout do pravděpodobné budoucnosti našeho vlastního Slunce a Země.

Continue Reading >>

Ou4: Mlhovina Obří kalmar

rsz_ou4_colourreduced_corradi   Tato velice slabá mlhovina je tajemné, záhadné zjevení, které se podobá kalmarovi, ale na pozemské obloze je velmi velká. Mozaika snímků složená z úzkopásmových dat z 2,5 m dalekohledu Isaac Newton zabírá v souhvězdí Kefeus asi 2,5 úplňku. Tuto pozoruhodnou mlhovinu bipolárního tvaru s emisí konzistentní s planetární mlhovinou, což je plynný obal kolem umírající Slunci podobné hvězdy, nedávno objevil francouzský astrofotograf Nicolas Outters, ovšem skutečná vzdálenost a rozměr této mlhoviny nejsou známy.

Continue Reading >>

Mlhovina Kočičí oko na novém snímku HST

rsz_64883main_image_feature_211_jw4    Na novém detailním snímku kamery ACS (Advanced Camera for Surveys) Hubbleova teleskopu obzvláště vyniká krása mlhoviny Kočičí oko. Jasně patrná je struktura více než jedenácti prstencových oblastí – jakýchsi soustředných vrstev vyvrženého materiálu kolem centrální hvězdy. Každá z těchto vrstev je sférickou “bublinou” reflexního materiálu na temném pozadí vesmíru.  Výsledky pozorování dokládají, že centrální hvězda odhazovala masivní vrstvy povrchového materiálu v intervalech 1 500 let.

Continue Reading >>

U Stěny v Labuti

rsz_rescygnuswallmp950    Výrazný emisní hřeben, který je vidět na tomto svěžím zákoutí, je znám jako Stěna v Labuti. Je součástí větší emisní mlhoviny podle dobře známého tvaru zvaného mlhovina Severní Amerika a podél obrysu hřebenu, který naznačuje západní pobřeží Mexika, měří asi 10 světelných let. Obrázek vznikl na základě podrobných dat, které mapují emise atomů síry, vodíku a kyslíku do červené, zelené a modré barvy. Ve výsledku je tak zvýrazněná jasná ionizační fronta v siluetě s jemnými podrobnostmi tmavých, prachových forem.

Continue Reading >>

Hvězdné lůno formováno a zničeno nevděčnými potomky

The Gum 15 star formation region    Málo známý oblak plynu a prachu nazývaný Gum 15 je místem zrození a zároveň domovem horkých mladých hvězd. Je krásné a hrozivé zároveň, jak tyto hvězdy formují vzhled mateřské mlhoviny a také, jak postupně dospívají, způsobí i její zánik.

Continue Reading >>

Jak vznikly Pilíře stvoření?

rsz_howthepillar    Pilíře stvoření patří bezpochyby mezi nejznámější astronomické snímky a zároveň symboly podmanění si alespoň maličké části vesmíru nad našimi hlavami. V roce 1995 pořídil na oběžné dráze Hubbleův teleskop právě tento dechberoucí snímek. Na něm vidíme sloupovité struktury relativně chladnějšího meizhvězdného plynu, který je rozrušován silným zářením a hvězdným větrem z blízkých hmotných hvězd.  

Continue Reading >>

Prachoplynový oblak NGC 7538 detektorem Herschel

rsz_pia18452    Teleskop Herschel Space Observatory odhalil při pozorování obřího prachoplynového oblaku NGC 7538 podivné prstence prachového materiálu za kterými se můžou ukrývat v budoucnu možná ty nejenergetičtější hvězdy ve vesmíru. Pozorovací program probíhal ve spolupráci Evropské kosmické agentury a amerického úřadu NASA.

Pozorování NGC 7538 odhalila 13 masivních a hustých oblastí, ve kterých by se mohly v budoucnu zformovat obří hvězdy. Navíc došlo k objevu obrovské prstencovité struktury u které zatím astronomové neví, jak byla zformována.

Continue Reading >>

NGC 6188 a NGC 6164

   V mračnech zářícího vodíku v NGC 6188 asi 4000 světelných let daleko číhají fantastické tvaryEmisní mlhovina se nachází u okraje molekulárního mračna, které na viditelných vlnových délkách není vidět v jižním souhvězdí Oltáře (Ara). Hmotné jasné hvězdy zanořené v OB1 asociaci v Oltáři v této oblasti vznikly teprve před pár milióny let opracováním tmavých útvarů a podnícením záře mlhoviny hvězdnými větry a intenzivním ultrafialovým zářením.

Continue Reading >>