Rss

Archives for : Curiosity

Marsovské vozítko Curiosity zachytilo stopy organických látek

000 Drill  NASA zveřejnila informace o tom, že laboratoř SAM uvnitř roveru Curiosity úspěšně detekovala metan a další stopy organických látek na povrchu Marsu.

Pojízdná laboratoř zaznamenala až desetinásobný nárůst hodnot metanu v atmosféře a naměřila stopy dalších organických látek když analyzovala prach při vrtání do povrchu ve skalnaté oblasti Cumberland. Otázkou však zůstává, zda je jejich původ marsovský, nebo je na planetu zavlekly meteority

Prudký nárůst a stejně strmý pokles koncentrace metanu svědčí o tom, že jeho zdroj je někde poblíž vozítka. Zda je původ plynu biologický, nebo jiný, se bude teprve zjišťovat.

Continue Reading >>

Další důkaz o koloběhu vody otisklém na povrchu rudé planety

001_galelake-300x187  Poslední výzkumy roveru Curiosity naznačují, že hora Mount Sharp je vytvořena z četných vrstev usazenin rozlehlého jezera, jež se střídavě plnilo vodou a vysychalo v průběhu desítek milionů let. Jde možná o další z důkazů, že na Marsu kdysi panovalo mírné klima a tamní atmosféra umožňovala přirozený koloběh vody. Naše další pátrání by se mělo zaměřit na to, jestli šlo pouze o lokální a dočasné podmínky, nebo zda to byl jev celoplanetární a dlouhodobý. Vadou na kráse totiž je, že zatím neznáme mechanismus, který by to tehdejší atmosféře umožnil v globálním měřítku, navzdory její předpokládané vyšší hustotě na raném Marsu.

Ona už kombinace zkoumaných geologických útvarů sdílejících společné prostorové souřadnice je velkou záhadou. Štít Mount Sharp o výšce přibližně pěti kilometrů je zasazen do středu kráteru Gale o průměru 154 kilometrů. Jeho úbočí je tvořeno stovkami tenkých skalnatých vrstev vzniklých nanášením usazenin způsobeným střídavou činností stojaté a tekoucí vody i působením větru. Tyto důkazy svědčí o opakovaném vysychání a zaplňování obsahu jezera vodou v časovém měřítku mnohem delším, než jsme se doposud domnívali.

Continue Reading >>

Neskutečné snímky oblasti Yellowknife Bay

ChemCam zkoumá povrchové vrstvy oblasti Yellowknife Bay. Povrch formovala srážková činnost a tekoucí voda.
zdroj: http://phys.org/

chemcamsheds

 Mozaika snímků Mastcamu označuje jednotlivé geologické členy oblasti Yellowknife Bay a místa předchozích podrobných zkoumání. Kredit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Continue Reading >>

MSL Curiosity: 7 minut hrůzy před dvěma lety

rsz_pia__4res   Rover Curiosity se vzdaluje s potenciálně nebezpečného písečného terénu marsovského údolí a operační tým nedávno vybral zajímavou oblast, kde by rád provedl další vrty. Místo bylo pojmenováno “Bonanza King” a vidíte jej na první kompozitní fotografické montáži. Tým se rozhodl pro toto místo po několikatýdení cestě vozítka MSL kluzkým terénem písečných dun. Obsluha se ocitla ve svízelné situaci. Riskovali totiž problémy s uvíznutím Curiosity, dalším problémem je rovněž poškození kol podvozku.

Continue Reading >>

Kamera MAHLI poprvé nasnímala laserový svazek “v akci”

rsz_pia18401   V sobotu 12. července zachytil rover Curiosity pomocí kamery MAHLI (Mars Hand Lens Imager) záblesk laserového svazku několika vlnových délek palubního zařízení ChemCam (Chemistry and Camera) na povrchu kamene velikosti baseballového míče. Detailní záznam najdete na této adrese

Continue Reading >>

Rover Curiosity narazil na železný meteorit

rsz_chemcam_lebanon   Tento nádherný meteorit na marsovském povrchu s názvem “Libanon” zachytilo vozítko Curiosity 25. května 2014 v průběhu Solu 640. Snímek vznikl kombinací šesti záběrů kamery Remote Micro-Imager (RMI), která je součástí detektoru Curiosity’s Chemistry and Camera (ChemCam) a zařízení Mast Camera (MastCam). Železný meteorit má podobný tvar a lesk jako předešlé impakty, zachycené v minulosti rovery Spirit a Opportunity. “Libanon” má šířku dva metry (na snímku pravolevá osa), před ním můžeme vidět další úlomek pojmenovaný Libanon B.

Continue Reading >>

MRO snímkovala rover Curiosity na okraji přistávací oblasti

Curiosity_85x85_01    Jak jsem uváděl v pondělní aktualitě, rover Curiosity opustil prostor vymezený před dvěma lety pro přistání. Jde o oblast elipsovitého tvaru o rozměrech 20 x 10 kilometrů. 27. června snímkovala sonda MRO z oběžné dráhy palubní kamerou HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) – tedy v době kdy vozítko opouštělo kdysi vytýčenou oblast přistání. Ta byla vybrána tak, aby splňovala několik kritérií. V první řadě to byl vhodný terén pro bezpečné přistání, ale třeba i blízkost zajímavých oblastí a útvarů pro další výzkum. Vše proběhlo úspěšně 5. srpna 2012, kdy byl rover pomocí zařízení Sky Crane dopraven na povrch rudé planety. 

Continue Reading >>

Curiosity update – červen 2014 (foto + video)

Curiosity_85x85_02    Rover Curiosity je v dobré kondici, projíždí oblastmi pískových zvlnění terénu a pomalu se blíží svému cíli – hoře Mount Sharp. 27. června (Sol 672) opustil po téměř dvou letech elipsovitou cílovou oblast přistání o rozměrech 10 x 20 kilometrů, do které dosedl 5. srpna 2012. V době Solu 672 pořídilo vozítko krásný panoramatický záběr oblasti: 

Continue Reading >>

Dámská jízda marsovské mise

rsz_womenworkingonmsl-640    Takové zprávy patří mezi nejpříjemnšjší mezi těmi oddechovými. A není to jen díky prezenci něžného pohlaví, což nás pány vždy potěší. Tyto dámy zasluhují velkou poklonu. Až teď jsem se dozvěděl, že mezi 102 operátory robotického vozítka Curiosity najdete 76 žen! NASA se rozhodla u příležitosti marsovských prvních narozenin (slečny) Curiosity svolat dámský personál, a pořídit hromadnou fotku. Deset bodů pro pány v JPL. Skvostný počin.

Continue Reading >>

Curiosity a marsovský rok

rsz_14-177_0    Rover Curiosity má za sebou první úspěšný marsovský rok

    Dnes 24. června dovršilo vozítko první martský rok – to je 687 pozemských dní. Bez větších potíží pokračuje ve svém primárním úkolu zkoumat na povrchu planety, zdali byly někdy na našem rudém sousedovi podmínky pro vznik mikrobiálního života. Šestikolové vozítko přistálo na Marsu v srpnu 2012. Stroj váží 900 kilogramů a pohání ho radioizotopový termoelektrický generátor, který využívá energie z rozpadu plutonia 238.

Continue Reading >>