Rss

Archives for : Knihy

Kip Thorne – The Science of Interstellar

Tak tuto knihu toužím mít doma víc, než film…

Thorne_book

Continue Reading >>

Kvantový vesmír – Vše, co se stát může, se také stane

prebal_5.indd    Autoři knihy Proč platí E = mc2 přicházejí s exkurzí do další oblasti moderní fyziky – do fyziky kvantové. Text postupuje historicky a připomíná nejprve klasické Newtonovy zákony. Potom se už dostáváme k radioaktivitě a otázce, co to vlastně je částice. Autoři kladou důraz na dvouštěrbinový experiment a zavedení pojmu vlnění. Komplexní vlnovou funkci a sčítání vln vysvětlují pomocí analogie s ručičkovými hodinkami nacházejícími se v každém bodě prostoru. Dostáváme tak mimo jiné i slavný Heisenbergův princip neurčitosti. Díky Pauliho vylučovacímu principu zase pochopíme stavbu atomů a princip polovodičů a tedy i tranzistory jako základ dnešních počítačů. V závěru knihy se podíváme na standardní model částicové fyziky a skončíme Higgsovým bosonem a původem hmotnosti částic. Jako krásný příklad aplikace kvantové teorie a speciální relativity se v poslední kapitole dozvíme, co se děje, když umírá hvězda a co po ní zůstane.

Continue Reading >>

Focus: Měsíc a Slunce

Gabzdyl-Mesic_kniha_small    Pavel Gabzdyl - Měsíc známý i tajemný -

http://www.martinus.sk/
http://www.aventinum.cz/

    Bylo by zbytečné představovat práce Pavla Gabzdyla, co se našeho nejbližšího vesmírného souputníka týče. Jeho další kniha o Měsíci mi však způsobila velkou radost hned z několika důvodů. Převážnou většinou knihy objednávám na webu, ale mám rád i občasné návštěvy knihkupectví – nasávat tu vůni čerstvých knih, listovat v novinkách s pocitem vzrušení, co nového objevím a jaký že je vlastně ještě stav mého účtu…

Continue Reading >>

Mikuláš Koperník a české (teď už vlastně i americké) země…

kopernikaceskezemeObalka150x150   Koperník a české země - Zdeněk Horský

    Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě

    Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929-1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor tematicky postupuje od vztahů filosofie a přírodních věd a kosmologie renesančního platonismu, přes dílo Mikuláše Koperníka, jeho recepci v českém prostředí, vědeckou kulturu české renesance až k vědě 17. století. Uzavírají ho pak Horského metodologické a zobecňující úvahy o vývoji věd a jejich historiografii. Soubor zahrnuje texty dříve již vydané i dosud nepublikované a širší čtenářské obci nedostupné. Představuje proto nejen dokument Horského známé tvorby, nýbrž zpřístupňuje nový, monograficky uspořádaný celek jeho studií, které jsou stále aktuální a mimořádně cenné nejen pro filosofii a dějiny vědy, ale i pro kulturní dějiny obecně či historii idejí. Publikaci doprovází úvodní studie o díle, působení a odborném přínosu autora.

Continue Reading >>

Vesmírný skokan v knižní podobě!

BaugKnihaSmall    Když se před pár dny objevila na webu nová verze videozáznamu, kde Felix Baumgartner podniká svůj rekordní seskok ze 14. října 2012, blesklo mi hlavou, proč to někdo tahá na světlo boží rok a něco po události. Ale první, co vás napadne v případě takovýchto obřích akcích, je, že zřejmě to má co dočinění s autorskými právy, zkrátka že jde o peníze. Není žádným tajemstvím, že událost mohutně sponzoroval výrobce energy drinků Red Bull. Video jsem si sice pustil, ale jelikož jsem to tenkrát prožíval s nimi pomocí živého streamu (včetně nepodařeného prvního pokusu, při kterém došlo k poškození tenkého obalu balónu), tak už jsem to tolik neprožíval – v průběhu přímého přenosu jsem si silných emocí zažil víc než dost.

    Dnes jsem se zastavil v knihkupectví na další náhodný průzkum, jestli mi neutekla nějaká novinka a hned mi svitlo. Ono pozdní video je vlastně promo akce u příležitosti vydání Baumgartnerovy knihy. Samozřejmě jsem neodolal a bez většího váhání ji zakoupil. Hned po příchodu domů jsem se pustil do prohlížení a listování. Na první pohled mi kniha přijde hodně vyvedená. Ještě ji ani neotevřete a už vás překvapí, a to svým přebalem, jež je oboustranný. Titul přebalu uvádím na obrázku, když jej ale otočíte máte přebal s dětskou kresbou a plným názvem titulu. Po obou stranách záložek je spousta fotografií a textu. Výtečný a originální nápad! 

Continue Reading >>

Astro.cz: Nová česká kniha o Sluneční soustavě

   Na konci roku 2013 vyšla v nakladatelství Matfyzpress kniha Fyzika sluneční soustavy. Jedná se o novou učebnici astronomie, kterou jsme napsali na základě přednášky po mnoho let konané na Astronomickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

   Ač výzkum sluneční soustavy probíhá již po několik století a mohlo by se zdát, že už není možné nic nového objevit, opak je pravdou! Ve sluneční soustavě, kterou jako jedinou lze zkoumat nejen nepřímo, ale i přímo na místě (in situ), jsou stále nacházeny fascinující problémy a dosud nevyřešené záhady. Výmluvně o tom svědčí nové objevy z posledních několika let, které například mění náš pohled na proces vzniku planet nebo na vývoj jejich oběžných drah.

Continue Reading >>

Osobnosti ve zkratce: Richard Feynman (2)

Už jsem zde zmiňoval jednoho z nejgeniálnějších fyziků historie. Naposled to bylo u příležitosti českého vydání revidovaných Přednášek z fyziky, které teď vychází ve třetím dílu.

  Feynmanovy přednášky z fyziky

(3. revidované vydání s řešenými příklady)

Continue Reading >>

Lisa Randall – Tajemství skrytých dimenzí vesmíru

LisaRandall150x150

   Sice jde o knihu staršího data vydání, ale při hledání jedné informace jsem se včera v noci opět začetl a myslím, že by neměla chybět v knihovnách všech, které zajímá kosmologie.

   Vesmír stále skrývá mnohá tajemství. Kromě tří známých prostorových rozměrů možná zahrnuje i další dimenze. Zatím nevíme, zdali tyto dimenze mají rozměry zlomku milimetru či jsou naopak nekonečné, jestli vůbec existují nebo zda neexistuje vedle našeho vesmíru jiný, prozatím neviditelný a nedosažitelný. Autorka nás velmi přístupnou formou, s mnoha originálními a vtipnými analogiemi, provází fyzikou až na samu hranici současného poznání. Seznamuje čtenáře i s těmi nejobtížnějšími problémy, které tak trápí badatele v oboru teorie relativity, kvantové teorie a gravitace, a naznačuje možná řešení klíčových otázek fyziky – řešení pomocí skrytých dimenzí, zcela originální a navíc v budoucnu ověřitelná. Škálu navržených modelů s rozměry navíc, včetně supersymetrických a strunových teorií, obohacuje o vlastní návrhy nekonečně velkých dimenzí.

Continue Reading >>

Josip Kleczek: TOULKY VESMÍREM

Tato kniha i s DVD nosičem sice vyšla už v létě, ale vánoce jsou za dveřma, takže to berte jako tip na dárek. Kniha je pro středně pokročilé i začátečníky, tak se nemusíte bát, že byste někoho z blízkých zahltili nesrozumitelnými informacemi…

vydal: Aldebaran

Continue Reading >>

Lawrence M. Krauss – Vesmír z ničeho

Vesmír z ničeho

Proč existuje něco, místo aby neexistovalo nic

Fascinující kniha o tom, jak náš vesmír vzešel z ničeho. Světoznámý teoretický fyzik Lawrence Krauss nám se svojí výjimečnou schopností vysvětlit složité věci jednoduchým způsobem pomáhá pochopit vesmír bez zásahu Stvořitele. Jak v doslovu říká respektovaný evoluční biolog Richard Dawkins: „Bylo-li Darwinovo dílo O původu druhů tím nejtěžším úderem supernaturalismu, Kraussův Vesmír z ničeho je jeho ekvivalentem v kosmologii. Název přesně odpovídá tomu, o čem kniha je. A to, co říká, je ohromující.“

http://www.kosmas.cz/knihy/186992/vesmir-z-niceho/

Krauss001