Rss

Měsíc má o jednu geologickou záhadu méně

1414146912   Dlouho se nevědělo, zda tato největší planina na Měsíci vznikla obrovským impaktem, či zda ji vytvořily vnitřní síly Měsíce. Záhadu se nyní podařilo rozluštit vědcům pomocí dat z mise Grail (Gravity Recovery and Interior Laboratory), která dvojicí identických družic zkoumala rozdíly v gravitačním poli Měsíce. Samotné sondy, pojmenované Ebb a Flow (odliv a příliv) zakončily svoji pouť v prosinci 2012. Naměřené hodnoty pomohly dát dohromady velmi podrobnou gravitační mapu Měsíce a navíc osvětlily původ jedné z největších a pravděpodobně i nejstarších planin na přivrácené straně našeho souputníka – Oceánu bouří (Oceanus Procellarum).

U největší planiny Měsíce bylo logické předpokládat, že by takovou oblast mohl vytvořit impakt. Stovky let tuto teorii astronomové favorizovali. I poměrně moderní indicie pro ni svědčily. Planina byla nižší než okolní terén, bylo v ní nalezeno větší množství radioaktivních prvků jako uran, thorium a draslík vzniknuvších po poměrně velikém zahřátí dané lokality. I hranice Oceánu bouří připomínaly okraje kráteru.

Zatímco u ostatních tmavších oblastí nakonec zbytky velkých impaktních kráterů objeveny byly, u Oceánu bouří vědci stále nemohli žádnou prehistorickou impaktní pánev objevit. Cíl to byl lákavý, neboť v tom případě by se jednalo o skutečně největší impakt na celém povrchu Měsíce. Nakonec byly potvrzeny jiné, dalo by se říci interní příčiny vzniku. Zjistilo se, že radioaktivní prvky se nacházejí v této oblasti i hlouběji pod povrchem. Ale největší ránu původní teorii zasadila mise Grail dvojčat Ebb a Flow, což byly dvě družice letící ve formaci, měřící si laserovým paprskem sebemenší změny vzájemné polohy, jež signalizovaly gravitační gradient.

zdroj: http://www.osel.cz/index.php?clanek=7840

1414146814

Na levé fotografii není hranice poznat. Prostřední topografická mapa také nenapoví. Až pravý obrázek gravitačních anomálií prozradí hranice planiny. Zdroj: nasa.gov

Comments are closed.