Rss

Fermi detekoval efekt gravitační čočky v gama oboru

b0218_hubble_acs

    Mezinárodní tým astronomů provedl poprvé v historii, za pomocí kosmického detektoru Fermi, měření gravitační čočky  nikoli v optickém, ale gama oboru. Tento úkaz předpověděl na základě teorie relativity Albert Einstein v roce 1936.

   Hmotný objekt (zpravidla velká galaxie) ležící mezi zdrojem záření a pozorovatelem zakřivuje světelné paprsky podobně jako skleněná čočka v laboratoři. Jsou-li objekty dokonale na přímce, vznikne jako obraz vzdálené galaxie tzv. Einsteinův prstenec. Jsou-li objekty mírně vyosené, vznikne několikanásobný obraz vzdálené galaxie či kvasaru.

   Tento počin otevírá nové možnosti při zkoumání emisních oblastí poblíž černých děr. Teleskop Fermi by dokonce v budoucnu mohl detekovat zatím neobjevené gravitační čočky.

V září 2012 detekovalo zařízení na palubě kosmického dalekohledu s názvem Fermi’s Large Area Telescope (LAT) sérii velmi jasných gama záblesků ze zdroje B0218+357, který se nachází 4,35 miliard světelných let od Země směrem v souhvězdí Trojúhelníku. Astronomové klasifikují B0218+357 jako blazar -

druh aktivní galaxie charakterizované prudkými emisemi částic a zvláštním chováním. V jádru blazaru se nachází superobří černá díra o velikosti několika milionů až miliard našich sluncí. Jak na centrální černou díru dopadá materiál, bývá v oblastech obou pólů černé díry vyvrhován takřka rychlostí světla.

Dlouho předtím, než se světlo blazaru dostalo k nám, minulo galaxii podobnou té naší, která je od Země vzdálena takřka 4 miliardy světelných let. Hmota (masa) galaxie působila gravitačně na míjející fotony a z našeho pohledu ohýbá a deformuje světlo vzdáleného blazaru. Astronomové proto pozorují blazar zdvojený.

Optické a radiové teleskopy můžou rozeznat obě tato zdvojená zobrazení blazaru najednou, bohužel LAT ne, místo toho tým Fermi zaznamenal efekt takzvané „zpožděné projekce“. Jeden ze dvou světelných paprsků je totiž delší a astronomové, kteří zachycují v jednom proudu fotonů silné záblesky, je po několika dnech můžou pozorovat v paprsku druhém.

   zdroj:  http://www.nasa.gov/

 

Image Credit:  NASA’s Goddard Space Flight Center

 

319443main_agn_frame_lg

Comments are closed.